Shop Building

Title Modified Date
افزونه aceshop 4.1.3-استفاده از فروشگاه ساز اپن کارت در جوملا 23 March 2017
افزونه DigiCom All 1.3.9-ساخت و راه اندازی فروشگاه فایل-نسخه فارسی 08 February 2018
افزونه EShop 3.2.2-کامپوننت فروشگاهی جوملا-بسیار قدرتمند 06 January 2019
افزونه EShop Free Shipping Pro 1.0.0-رایگان کردن پیشرفته ی هزینه حمل و نقل کالا 08 July 2018
افزونه HikaAuction 3.0.1-مزایده و فروش به بالاترین قیمت-نسخه فارسی 29 October 2019
افزونه HikaMarket Front-edition 1.7.2-مدیریت هیکاشاپ از بخش کاربری سایت 23 March 2017
افزونه HikaMarket Multi-vendor 3.0.2-سیستم همکاری در فروش-نسخه فارسی 15 August 2019
افزونه HikaShop Business 4.2.2-کامپوننت فروشگاهی جوملا-فارسی 25 October 2019
افزونه K2store pro 3.8.3-فروشگاه آنلاین با تبدیل مطالب k2 به محصول 08 March 2019
افزونه Quick2cart 2.9.17-سیستم فروشگاهی با امکانات نمایندگی در جوملا 11 August 2019
افزونه Virtue Affiliate 5.1-بازاریابی و همکاری در فروش ویروچومارت-فارسی 25 January 2018
دانلود افزونه Breezing Commerce pro 1.0.9-کامپوننت فروشگاهی جوملا 03 November 2018
دانلود افزونه Event Booking 3.10.4-کامپوننت مدیریت رویداد در جوملا 20 October 2019
دانلود افزونه j2store pro 3.3.10 - تبدیل مطالب جوملا به فروشگاه-فارسی 06 October 2019
دانلود افزونه ویرچومارت VirtueMart 3.6.0-فروشگاه ساز قدرتمند جوملا-فارسی 13 September 2019